Værd at vide

Har dit barn fået konstateret et problem med synet, ses herunder nyttig information ifht. tilskud til briller og en række organisationer, der kan være relevante, alt afhængig af hvilke udfordringer barnet har med synet.

Vision4Kids kan ikke stilles til ansvar for at oplysningerne er opdateret, da der løbende kan ske ændringer til disse. Sidens formål er at gøre opmærksom på en række muligheder, der herefter kan undersøges nærmere…

Tilskud til børns briller

Jf. Sundhedslovens § 70 yder Regionsrådet tilskud til briller til børn under 16 år efter regler fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren. Læs mere om hvad loven foreskriver og de maksimale tilskudssatser på retsinformation.dk.

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende skole- og botilbud til børn og unge (0-25 år) med synshandicap. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistreret, kan gøre brug af deres tilbud (fx forældrekurser).

Webside: Synref.dk

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede

LFBS – Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede har til formål at arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Foreningen afholder bl.a. 2 kurser om året, for familier med blinde eller svagsynede børn.

Foreningen udgiver medlemsbladet Øjensynlig, der er tilgængeligt her.

Webside: lfbs.dk

Øjenforeningen – Værn om Synet

Som medlem støtter man kampen mod øjensygdomme og modtager medlemsbladet ‘Værn om synet’. En række artikler fra bladet findes på deres hjemmeside.

www.vos.dk

IBOS – Instituttet for Blinde og Svagtseende

Instituttet for Blinde og Svagtseende er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Der er mulighed for specialrådgivning om syn for borgere, fagfolk og pårørende.

www.ibos.dk

Kennedy Centret

Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.

www.kennedy.dk

Facebook-grupper

Der findes en lang række Facebook-grupper for forældre, der har børn med udfordringer af en eller anden grad (Medfødt Grå Stær, Nystagmus m.fl. ). Her kan der være støtte at finde fra folk i lignende situation som en selv. Hvad enten det er en national, skandinavisk eller international gruppe.