Forstå brillerecepten

brillerecept
En brillerecept fortæller meget om ens syn. Men oplysningerne på brillerecepten kan være svære at forstå, hvis man ikke forstå begreberne.
 

OD og OS

OD og OS er forkortelser for oculus dexter og oculus sinister, som er latinsk for hhv. højre øje og venstre øje.
 
Ud for hver af de to betegnelser, står der et tal. Er tallet positivt (plus) betyder det, at man er langsynet og har lettest ved at se ting på lang afstand. Er tallet negativt (minus) er man nærsynet og har lettest ved at se ting tæt på. Jo højere tallene er for hhv. højre og venstre øje, jo højere styrke er der behov for i briller og kontaktlinser.
 

CYL (cylinder) 

CYL er forkortelsen for cylinder og fortæller noget, om der er er en bygningsfejl på øjet eller ej. Er der ikke oplyst noget tal, er der ikke nogen bygningsfejl. Jo større tallet er, jo større er bygningsfejlen.
 
Det kan lyde voldsomt at man har en bygningsfejl på øjet. Men det betyder i bund og grund blot, at hornhinden ikke har en helt perfekt krumning. Har man en bygningsfejl bliver der korrigereret for det i linsen og brilleglasset.
 
Har man en bygningsfejl angives retningen på krumningen ved hjælp af begrebet Axe (Akse). Det fortæller om hvilken retning bygningsfejlen er. Denne måles i grader. Tallet, der oplyses indikerer graderne for bygningsfejlen. Tallet er mellem 0-180, hvor 90 svare til lodret meridian og 180 er den vandrette meridian. Dette tal fortæller hvilken vinkel at brilleglas og linser skal korrigeres med, så der korrigeres for bygningsfejl.
 

ADD (Addition)

Her kan man læse yderligere oplysninger om eventuelt andre korrektioner. Her vil der fx stå, hvor der er behov for flerstyrke-glas eller læsefelt. Tallet fortæller, hvor stor styrke, der skal lægges til korrektionen.
 

PD (Pupilafstand)

Dette er afstanden mellem dine pupiller oplyst i millimeter.

Synsstyrken vs. synsevnen.

Brillerecepten fortæller om synsstyrken, hvilket ikke skal forveksles med synsevnen. Det er to forskellige begreber. Læs om forskellen på siden ‘Forskellen på synsstyrke og synsevne‘.