Synsaktiviteter

Der findes en lang række aktiviteter, der kan støtte i relation til synstræning. Kun fantasien sætter grænser. Disse aktiviteter kan også fungerer til at hjælpe barnet med at holde fokus på noget andet end en eventuel frustration over at have klap for øjet. 
 
Herunder har vi samlet en række forslag til aktiviteter i relation til synstræning, der også kan bidrage til at barnet holder fokus under klaptræning.
 
Brætspil

Brætspil

Familien kan samles omkring et brætspil, mens der trænes. Tilpas dog reglerne, så der tages hensyn til barnets nedsatte syn, når barnet har klap for øjet. Memory eller kortspillet ‘Fisk’ er to forslag, der kan bruges, hvor motiverne skal pares. De understøtter den visuelle hukommelse.

Barn med briller, der læser.

Bøger

Har barnet en alder, hvor det kan læse, er læsning en god øvelse, når der trænes med øjenplaster eller øjenklap. Man kan låne bøger på biblioteket med store bogstaver, hvis nødvendigt. Kan barnet ikke læse, er billedbøger også en god øvelse, hvor man kan bede barnet finde nogle bestemte ting på billedet, eller fx. tælle antallet af en bestemt ting på en side.

Malerbog til børn. Synsaktiviteter.

Aktivitetsbøger-malerbøger

Malerbøger og aktivitetsbøger med fx ‘Find-5-fejl’, labyrintøvelser o.s.v. er gode aktiviteter til brug af nært syn, når et barn træner med øjenplaster. Vær dog opmærksom på, at barnets syn på det øje, der skal trænes, kan gøre, at en aktivitetsbog til yngre børn er mere hensigtsmæssig for et ældre barn. Streger heri vil ofte være tydeligere og detaljegraden mindre, og dermed være mere hensigtsmæssig, for så gradvist at øge sværhedsgraden, som synet forbedres.

Sansebolde til børn

Bold

Leg med en bold, hvad enten det er sparke, gribe eller trille, er en god aktivitet, når det kommer til at styrke øje-hånd-koordinationen. Det behøver ikke være andet end to personer, der står og spiller bold frem og tilbage. Sansebolde kan også være en sjov og forunderlig oplevelse, når fx de ændrer retning, når man triller dem.

Sæbebobler

Sæbebobler

Hvis I blæser sæbebobler, er det en god øvelse, at få barnet til at prikke hul på sæbeboblerne med pegefingeren (ikke hele hånden). Det kræver præcision og øje-hånd koordination.

Labyrint

Labyrinter

En kuglebane kan kombinere koncentrationsevne med koordinationsevne.

Forhindringsbane

Forhindringsbane

En hjemmelavet forhindringsbane i haven eller stuen er godt for balanceevnen og giver barnet gode rammer for at træne de motoriske udfoldelser.

Aktivitetslegetøj

Aktivitetslegetøj

Et spædbarn har behov for rigeligt med synsoplevelser, for at sikre at synet udvikles. Farverigt aktivitetslegetøj med lyde og forskellig tekstur egner sig god til dette og er spændende for barnet at se på og undersøge. Det kan være gavnligt for selv de lidt ældre børn, hvis de skal igennem en øjenoperation.

Apps til synstræning af børn

Computerspil

For nogen virker det, at noget af tiden med øjenplastre også er den tid, hvor barnet får lov til at sidde og spille computer eller iPad. Vi fik det selv anbefalet af personalet på Kennedy Centret, da vores datter var 7 måneder og netop havde været igennem en øjenoperation. Eksempler på synsstimulerende apps til de mindre kan ses på siden Kom godt i gang.

Børn og byggeklodser

Klodser

For de yngste børn kan farverige klodser være en god øvelse. Farverigt og med en masse muligheder for at være kreativ. De kan bruges til at stable, vælte og sortere, hvilket understøtter øje-hånd-koordinationen. Det giver desuden god øvelse at sammensætte klodserne efter fri fantasi.

Puslespil til svagtseende

Puslespil

Puslespil er en aktivitet, som de fleste børn synes om. For børn, der bruger øjenplaster, kan man dog med fordel holde antallet af brikker til et minimum for at undgå, at det bliver en frustration og føles som et nederlag at lægge puslespil med øjenplaster på, frem for en succes.

Klip og klister

Tegn og klippe

Tegn og klip efter stregerne. Det behøver ikke være perfekt. Succesen ligger i øvelsen…

Domino

Domino

Udover at spille spillet, kan det bruges af de yngste til at stille op på stribe og vælte, ved at puffe til en brik i en af enderne.

Malerbog

Cirkel

Bed barnet om at sætte cirkel omkring et givent bogstav i en tekst – fx en tekst fra en avis. Hvis teksten her er for småt til at barnet kan tyde det, kan I selv lave en tekst på computeren og printe denne ud, når der er valgt en fontstørrelse, der gør det muligt for barnet at lave øvelsen.
 
Gradvist som synstræningen skrider frem og der er positivt fremskridt med synet, kan fontstørrelsen gøres gradvist mindre og mindre.

Synsaktiviteter kan være med til at gøre det sjovere for barnet at have klap på, hvis man vælger aktiviteter, der er forbeholdt synstræning. Det kan øge motivationen for at bruge klap. Vi har en lang række flotte øjenplastre og øjenklap af stof, der ligeledes kan gøre det sjovere for barnet at bruge klap.